14 stopniowy powielacz napięcia typ RFS114A

RFS114A powielacz napięcia

RF Scientific przedstawia nowy produkt.
Miniaturowy, zalewany próżniowo powielacz napięcia.
Opcje dodatniej lub ujemnej biegunowości napięcia wyjściowego.
Maksymalne napięcie wyjściowe 9kV.

Obrazy:
RFS114A powielacz napięcia