Zapraszamy do współpracy!

Produkty

Miesiące projektowania zakończyły się sukcesem. W ofercie RF Scientific pojawia się precyzyjny termometr cyfrowy RFS 2804A do zastosowań w metrologii, w laboratoriach fizycznych i chemicznych przy...
Urządzenie RFS 5001A jest wysokowydajnym układem ładowania kondensatora wysokonapięciowego do zadanej wartości napięcia.
RFS5005A jest platformą rozwojową dla systemów tomografii impedancyjnej. Pozwala na przełączanie zacisków pojedynczego miernika RLC lub analizatora impedancji pomiędzy 16 elektrodami. Konstrukcja...
RFS114A powielacz napięcia
RF Scientific przedstawia nowy produkt. Miniaturowy, zalewany próżniowo powielacz napięcia. Opcje dodatniej lub ujemnej biegunowości napięcia wyjściowego. Maksymalne napięcie wyjściowe 9kV.
Wzorce RFS101A znajdują zastosowanie przy badaniu układów do pomiaru bardzo małych pojemności elektrycznych z zakresu femtofaradów.