Zapraszamy do współpracy!

Produkty

Uwaga: Produkt wyprzedany ! Nowa wersja w budowie.
Urządzenie RFS 5001A jest wysokowydajnym układem ładowania kondensatora wysokonapięciowego do zadanej wartości napięcia.
RFS5005A jest platformą rozwojową dla systemów tomografii impedancyjnej. Pozwala na przełączanie zacisków pojedynczego miernika RLC lub analizatora impedancji pomiędzy 16 elektrodami. Konstrukcja...
RFS114A powielacz napięcia
RF Scientific przedstawia nowy produkt. Miniaturowy, zalewany próżniowo powielacz napięcia. Opcje dodatniej lub ujemnej biegunowości napięcia wyjściowego. Maksymalne napięcie wyjściowe 9kV.
Wzorce RFS101A znajdują zastosowanie przy badaniu układów do pomiaru bardzo małych pojemności elektrycznych z zakresu femtofaradów.