Seria wzorców pojemności z zakresu femtofaradów

RFS 101A

Wzorce RFS101A znajdują zastosowanie przy badaniu układów do pomiaru bardzo małych pojemności elektrycznych z zakresu femtofaradów.

Niska wartość cieplnego współczynnika zmian pojemności TWC i dobra stabilność długoczasowa pozwalają oszacować   dokładność  pomiaru, poziom szumów własnych miernika, stabilność jego parametrów dla zmieniających się warunków otoczenia.

Obrazy:
Załączniki: