Zapraszamy do współpracy!

Electrical impedance tomography

RFS5005A jest platformą rozwojową dla systemów tomografii impedancyjnej. Pozwala na przełączanie zacisków pojedynczego miernika RLC lub analizatora impedancji pomiędzy 16 elektrodami. Konstrukcja...