Zapraszamy do współpracy!

femtofarad

Wzorce RFS101A znajdują zastosowanie przy badaniu układów do pomiaru bardzo małych pojemności elektrycznych z zakresu femtofaradów.