Zapraszamy do współpracy!

HP/Agilent

Przedstawiamy w fotograficznym skrócie niewielką część aparatury pomiarowej, którą dysponujemy w naszym laboratorium.